15.09.2023, 10:39

Doroczne spotkanie konsorcjum VISIONARY na Uniwersytecie Warszawskim

Spotkanie rozpoczęło się wizytą w ekologicznej farmie wertykalnej Listny Cud. Podczas zwiedzania uczestnicy spotkania dowiedzieli się: jak działają farmy wertykalne, co produkują, jakie innowacje są obecnie w fazie testów, jak wygląda rynek na mikroliście i w jaki sposób farmy wertykalne mogą realizować cele wspierania lokalnej społeczności.

Pierwszy rok projektu VISIONARY obfitował w prace przeglądowe i jakościowe, stawianie hipotez badawczych, nawiązywanie współpracy i budowę sieci ekspertów związanych ze zrównoważoną i ekologiczną produkcją żywności. WNE UW nawiązał współpracę m.in. z Kooperatywami Spożywczymi, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz różnymi organizacjami pozarządowymi. Pierwsze wyniki rozmów o przyszłości produkcji spożywczej można znaleźć na stronie projektu VISIONARY.

Kierownikiem projektu VISIONARY jest Prodziekan ds. naukowych Wydziału, prof. dr hab. Mikołaj Czajkowski, a WNE UW reprezentują w projekcie również mgr Katarzyna Zagórska oraz mgr Wojciech Zawadzki z Katedry Mikroekonomii.