13.09.2023, 12:33

Nowe procedury dotyczące zakupu biletów w podróżach służbowych.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z nowymi procedurami dotyczącymi zakupu biletów w podróżach służbowych pracowników, studentów i doktorantów UW.

W związku z zakończeniem umowy z firmą WhyNotTravel, a przed rozstrzygnięciem nowego postępowania przetargowego, obowiązują zasady zawarte w Piśmie od Prorektora UW ds. współpracy i spraw pracowniczych prof. dr. hab. Sambora Gruczy.

Obsługą wniosków wyjazdowych na WNE UW zajmuje się Sekcja Spraw Pracowniczych, natomiast w kwestii płatności kartą służbową za zakup biletów, prosimy o kontakt z Paniami Agnieszką Cichocką lub Magdaleną Lewandowską z Sekcji ds. Badań i Publikacji WNE UW.