kczopek

mgr Karolina Czopek

Katedra Zarządzania i Technologii Informacyjnych
Samodzielny referent

Uwagi

Projekt – Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego ‘’Wiedza Edukacja Rozwój “