l.nawaro

mgr Łukasz Nawaro

Katedra Transformacji Technologicznej
DELab UW
Doktorant
Samodzielny pracownik inż-tech

Uwagi

Projekt – Horyzont 2020 ‘’NGI FORWARD”

Afiliacja

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW, Dyscyplina Ekonomia i Finanse, rocznik 2019/2020