Wybierz język
pl gb
s.akhavanheza

mgr Shahriar Akhavan Hezaveh

Doktorant

Afiliacja

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, program Quantitative Psychology and Economics, rocznik 2019/2020