s.akhavanheza

mgr Akhavan Hezaveh Shahriar

Doktorant

Afiliacja

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska UW, program Quantitative Psychology and Economics, rocznik 2019/2020