pmandera

mgr Piotr Mandera

22 55 49 135
Dziekanat Studiów
Specjalista

Dyżury

Poniedziałek - obsługa studentów w godzinach 12:00 - 18:00.

Środa i czwartek - obsługa studentów w godzinach 12:00 - 16:00.

Wtorek i piątek - praca wewnętrzna (tylko kontakt telefoniczny i mailowy)

W dniach od 13.05.2024 do 7.10.2024 r., kandydatów na studia podyplomowe przyjmuję także poza godzinami dyżurów - w uzasadnionych okolicznościach, po umówieniu się na konkretną godzinę.


Pokój

M (budynek C, piętro 2)

Uwagi

  • Podstawową formą komunikacji jest korespondencja poprzez adres e-mail.
  • Korespondencję fizyczną / papierową proszę zostawiać na portierni wydziału (szuflada "Studia podyplomowe") lub przesyłać pocztą na adres wydziału z dopiskiem "Studia podyplomowe '[nazwa kierunku]'" lub "Piotr Mandera".
  • Dyplomy, zaświadczenia i faktury przesyłam mailowo w formie skanu, zostawiam do odbioru na wydziałowej portierni lub wysyłam pocztą tradycyjną (do uzgodnienia).

UWAGA: Zajmuję się na wydziale wyłącznie studiami podyplomowymi, doktoranckimi oraz magisterskimi zaocznymi. Wiadomości dotyczące innych programów studiów licencjackich i magisterskich (w tym w języku angielskim oraz w ramach programów wymiany zagranicznej) proszę kierować do odpowiedniej osoby w Dziekanacie Studiów.

https://www.wne.uw.edu.pl/student/dziekanat-studiow

Sprawami uczestników studiów doktorskich (w tym rekrutacją) zajmują się sekretariaty Szkół Doktorskich, z wyłączeniem elementów programów organizowanych na wydziale (seminarium wydziałowe, praktyki dydaktyczne, wsparcie badawcze etc.). 

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns/kontakt/

https://msd.uw.edu.pl/kontakt/