pmandera

mgr Piotr Mandera

22 55 49 135
Dziekanat Ogólny
Specjalista

Dyżury

Obsługa Doktorantów oraz kandydatów i uczestników studiów podyplomowych w godzinach 10:00 - 15:00. 

UWAGA: W dniach 29 kwietnia do 9 maja 2022 r. przebywam na urlopie. Na wszystkie wiadomości postaram się odpowiedzieć po powrocie. Wszelką korespondencję można zostawić w kopercie na moje nazwisko w szufladzie "Studia Podyplomowe A-402" na wydziałowej portierni, a także przesyłać pocztą poleconą na adres wydziału z dopiskiem "Piotr Mandera" i/lub nazwą odpowiedniego kierunku studiów.


Pokój

A402

Uwagi

  • Podstawową formą komunikacji jest korespondencja poprzez adres e-mail.
  • Korespondencję fizyczną / papierową proszę zostawiać na portierni wydziału (szuflada "Studia podyplomowe") lub przesyłać pocztą na adres wydziału z dopiskiem "Studia podyplomowe '[nazwa kierunku]'" lub "Piotr Mandera".
  • Dyplomy, zaświadczenia i faktury przesyłam mailowo w formie skanu (proszę uwzględnić możliwe opóźnienia w wykonaniu), zostawiam do odbioru na wydziałowej portierni lub wysyłam pocztą tradycyjną (do uzgodnienia).

UWAGA: Zajmuję się na wydziale wyłącznie studiami doktoranckimi i podyplomowymi. Wiadomości dotyczące studiów licencjackich i magisterskich (w tym w języku angielskim oraz w ramach programów wymiany zagranicznej) proszę kierować do Dziekanatu Studiów.

https://www.wne.uw.edu.pl/student/dziekanat-studiow

Obsługą programu doktorskiego "Ekonomia i Finanse" (w tym rekrutacją) zajmuje się sekretariat Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, z wyłączeniem jego elementów organizowanych na wydziale (seminarium wydziałowe, praktyki dydaktyczne etc.). 

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdns/kontakt/