Seminaria, konferencja i publikacje

IV edycji studiów towarzyszyć będzie szereg działań edukacyjnych oraz naukowych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

  • „InnowacJA. Edukacja dla innowacyjności” to cykl 8 otwartych seminariów dotyczących analizy obecnych oraz rekomendowanych do wdrożenia rozwiązań w systemie edukacji zwiększających poziom innowacyjności polskiego społeczeństwa. Seminaria będą transmitowane za pośrednictwem strony internetowej studiów i mediów społecznościowych. Raport stanowiący podsumowanie cyklu seminariów będzie prezentował dobre praktyki i rekomendacje w zakresie szkolnictwa powszechnego, wyższego oraz ustawicznego na rzecz zwiększania poziomu innowacyjności w polskim społeczeństwie.
  • Na zakończenie IV edycji studiów (w styczniu 2022 roku) zorganizowana zostanie jednodniowa konferencja prowadzona poprzez internet poświęcona prezentacji prac badawczych oraz dyskusji naukowej i popularno-naukowej na temat wyzwań, mechanizmów i możliwości wspierania innowacyjności gospodarki. Jednym z tematów przewodnich konferencji będzie "edukacja dla innowacyjności" - zaprezentowany zostanie raport z cyklu seminariów "InnowacJA. Edukacja dla innowacyjności". Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni naukowcy z Polski oraz przedstawiciele środowisk eksperckich zainteresowani tematyką konferencji. Ważnym adresatem konferencji będą przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych funkcjonujących w polskim ekosystemie innowacyjności. Skróty wystąpień nadesłanych na konferencję zostaną opublikowane w recenzowanej książce pokonferencyjnej w formie e-booka.

Informacje o konferencjach organizowanych w ramach wcześniejszych edycji studiów podyplomowych znajdują się na stronie 
www.innovation.wne.uw.edu.pl