Program, terminarz i wykładowcy

Studia trwają 2 semestry. Ostatnia, 4 edycja studiów (2021-22) prowadzona była w całości zdalnie, za pośrednictwem narzędzi e-learningowych (spotkania video oraz praca z przygotowanymi materiałami), w piątkowe popołudnia i w soboty.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Warsztaty kompetencji miękkich
 • Liczne warsztaty z zakresu ekonomii innowacyjności, w tym m.in.:
  • gospodarki cyrkularnej,
  • smart city,
  • inwentyki,
  • fin-tech,
  • innowacyjnych badań rynku,
  • innowacyjnego marketingu,
  • metod kontrfaktycznych,
  • innowacji samorządowych,
  • zarządzania projektami innowacyjnymi i in.
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomia wobec wyzwań wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rola państwa
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Innowacyjność z perspektywy historii gospodarczej
 • Polityka fiskalna państwa
 • Polityka pieniężna i bankowość centralna
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Działalność B+R oraz ochrona praw własności intelektualnej
 • Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw
 • Ekonomiczna teoria innowacji
 • Polityka strukturalna, przemysłowa i innowacyjna państwa
 • Strategia gospodarcza Polski w świetle uwarunkowań konkurencyjnych
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Rola edukacji i transferu wiedzy
 • Polityka innowacyjna jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza ekonomiczna i ocena skutków regulacji
 • Seminarium dyplomowe

Wykładowcami studiów będą doświadczeni nauczyciele akademiccy oraz eksperci w obszarze innowacyjności i polityki gospodarczej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w realizacji projektów analitycznych, doradczych, a także wdrożeniowych.