Wybierz język
pl gb

Rekrutacja - studia niestacjonarne - wieczorowe


Informacje ogólne

 • Limit miejsc: 10

 • Studia 2 letnie II stopnia, w języku angielskim

 • Tryb niestacjonarny - wieczorowy; zajęcia od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych

 • Minimalny próg kwalifikacji: 30 pkt

 • Próg punktowy 2023: 0 pkt, liczba kandydatów na miejsce 0,70

 • Studia płatne dla wszystkich studentów; cenniki studiów dostępne są tutajNajlepsi studenci kierunku mogą uzyskać ulgę w płatności za studia, sięgającą do 70% wartości czesnego. Więcej informacji znajduje się na stronie.

 • Absolwenci programu uzyskują tytuł magistra kierunku "International Economics"

Zapisz się na studia


Terminy

 • Rejestracja w systemie IRK - 6 maja 2024 godz. 00:00 – 8 lipca 2024 godz. 23:59
 • Wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - 6 czerwca 2024 godz. 00:00 – 9 lipca 2024 godz. 23:59
 • Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.
 • Przyjmowanie dokumentów: 23-25 lipca 2024 r., po ew. przesunięciach na liście rezerwowej, kolejne dwudniowe terminy, zostaną zamieszczone na koncie Kandydata

Zasady rekrutacji

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Na studia kwalifikowani będą kandydaci z wynikiem nie niższym niż 30 punktów.

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

1. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2.    Punkty kandydatów są wyliczane wg następującego wzoru:

Su x Ś x W+REL

gdzie:

 • (Su) to współczynnik za posiadanie przez instytucję wydającą dyplom statusu ‘uczelni badawczej’ (Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza") w roku rekrutacji na studia UW. Posiadanie statusu uczelni badawczej – współczynnik 10, brak tego statusu - współczynnik 9.
 •  (Ś) to średnia ocen z toku studiów. Średnia ocen wyrażona w innej skali niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim (2-5), zostanie do niej przyrównana.
 • (W) to współczynnik wynoszący:
  •  1,8  - w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii, i 60 godzin ekonometrii, i 60 godzin finansów;
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki lub 60 godzin chemii, lub 60 godzin informatyki, lub 60 godzin finansów;
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz 60 godzin statystyki matematycznej;
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 180 godzin łącznie z zakresu przedmiotów programistycznych m.in.: Programowanie w R, Python, SAS, C++, C#, Java oraz innych.
  • 1  - w pozostałych przypadkach, kiedy żadne z powyższych kryteriów nie jest spełnione.
 • (REL) to Research Experience Letter (opcjonalnie) - dodatkowe 10 pkt.

Research Experience Letter to dokument przedstawiający opis doświadczeń, związanych z dziedziną studiów, na które Kandydat aplikuje, potwierdzonych przez opiekunów projektów. Pod uwagę brane będą projekty, realizowane w ramach studiów, działalności studenckiej, pracy naukowo-badawczej oraz doświadczenia zawodowego.

Niezbędne elementy Research Experience Letter:

 • Opis merytoryczny projektów i charakteru udziału kandydata w projektach
 • Dane i funkcja opiekuna każdego z projektów
 • Potwierdzenie przez opiekuna/opiekunów projektu/ów podpisem/pieczątką zawartych w REL danych.

Na sumę punktów za Research Experience Letter składają się:

 • wartość merytoryczna dokonań kandydata (4 pkt);
 • zbieżność projektów z zakresem studiów, na które kandydat aplikuje (4 pkt);
 • związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną /zawodową kandydata (2 pkt).

3. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK, w którym załączają skany dokumentów niezbędnych do wyliczenia punktów rekrutacyjnych oraz wskazują wybrane przedmioty wpływające na wartość współczynnika W, opisanego w punkcie 2, do oceny przez komisję rekrutacyjną.

Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria do uwzględnienia wyższego współczynnika (W).

Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.

Opcjonalnie, kandydaci zamieszczają także skan Research Experience Letter.

Potwierdzenie znajomości języka angielskiego

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia honorowanego przez UW dokumentu poświadczajacego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu honorowanego przez UW może wziąć udział w centralnym teście organizowanym przez Uniwersytet Warszawski.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym 

1. Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

2.    Punkty kandydatów są wyliczane wg następującego wzoru

Su x Ś x W+REL

gdzie:

 • (Su) to współczynnik za pozycję uczelni w Rankingu Szanghajskim w roku rekrutacji na studia UW. Pozycja 1-500 - współczynnik 10, dalsze pozycje lub brak uczelni na liście rankingowej - współczynnik 9.
 •  (Ś) to średnia ocen z toku studiów. Średnia ocen wyrażona w innej skali niż stosowana w Uniwersytecie Warszawskim (2-5), zostanie do niej przyrównana.
 • (W) to współczynnik wynoszący:
  •  1,8  - w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków: 
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii, i 60 godzin ekonometrii, i 60 godzin finansów;
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki lub 60 godzin chemii, lub 60 godzin informatyki, lub 60 godzin finansów;
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz 60 godzin statystyki matematycznej;
   • program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 180 godzin łącznie z zakresu przedmiotów programistycznych m.in.: Programowanie w R, Python, SAS, C++, C#, Java oraz innych.
  • 1  - w pozostałych przypadkach, kiedy żadne z powyższych kryteriów nie jest spełnione.
 • (REL) to Research Experience Letter - (opcjonalnie) dodatkowe 10 pkt.

Research Experience Letter  to dokument przedstawiający opis doświadczeń, związanych z dziedziną studiów, na które Kandydat aplikuje, potwierdzonych przez opiekunów projektów. Pod uwagę brane będą projekty, realizowane w ramach studiów, działalności studenckiej, pracy naukowo-badawczej oraz doświadczenia zawodowego.

Niezbędne elementy Research Experience Letter:

 • Opis merytoryczny projektów i charakteru udziału kandydata w projektach
 • Dane i funkcja opiekuna każdego z projektów
 • Potwierdzenie przez opiekuna/opiekunów projektu/ów podpisem/pieczątką zawartych w REL danych.

Na sumę punktów za Research Experience Letter składają się:

 • wartość merytoryczna dokonań kandydata (4 pkt);
 • zbieżność projektów z zakresem studiów, na które kandydat aplikuje (4 pkt);
 • związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną /zawodową kandydata (2 pkt).

3. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny, udostępniony na osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK, w którym załączają skany dokumentów niezbędnych do wyliczenia punktów rekrutacyjnych oraz wskazują wybrane przedmioty wpływające na wartość współczynnika W, opisanego w punkcie 2, do oceny przez komisję rekrutacyjną.

Przedmioty inne niż wskazane przez kandydatów nie są rozpatrywane przez komisję rekrutacyjną. Na podstawie wypełnionego formularza aplikacyjnego komisja decyduje, czy kandydat spełnia kryteria do uwzględnienia wyższego współczynnika (W).

Kandydaci są zobowiązani przedstawić sylabusy wybranych przedmiotów, a komisja w swojej ocenie może uwzględniać zgodność przedmiotów ekonomicznych i matematycznych z programem realizowanym na UW.

Opcjonalnie, kandydaci zamieszczają także na  osobistym koncie rejestracyjnym w systemie IRK skan Research Experience Letter.

Potwierdzenie znajomości języka angielskiego

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia honorowanego przez UW dokumentu poświadczajacego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2. W przypadku gdy kandydat nie posiada certyfikatu honorowanego przez UW może wziąć udział w centralnym teście organizowanym przez Uniwersytet Warszawski.