Rodzinny Kampus UW

Rodzinny Kampus UW to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Programu “Odpowiedzialni społecznie”, przy wsparciu finansowym ze środków Darczyńcy, tj. Fundacji Totalizatora Sportowego.

Celem głównym projektu jest promowanie integracji społecznej wśród dzieci i dorosłych, a także rozwijanie umiejętności wartościowych na rynku pracy – zarówno dla Polaków, jak i cudzoziemców (szczególnie obywateli Ukrainy) mieszkających w Warszawie i okolicznych miejscowościach. Dodatkowym zadaniem projektu jest stworzenie i testowe wdrożenie grywalizacji jako nowatorskiego narzędzia dydaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży. W ramach projektu przewidziane są 15-godzinne kursy stacjonarne. 

Priorytetowo do udziału zapraszamy rodziny.

Planowane jest zorganizowanie 8 kursów dla dzieci z wykorzystaniem grywalizacji oraz 8 kursów językowych dla dorosłych.
Czas trwania projektu to 01.05.2024 r. - 30.11.2024 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie Projektu.


Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy

 

Projekt został zakończony - dziękujemy za udział!

„Mazowiecki Uniwersytet Młodzieżowy” to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego). 

Jego celem jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w obszarach: rozumienia zagadnień finansowych, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia oraz umiejętności uczenia się.

Więcej informacji na stronie Projektu.


Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt został zakończony - dziękujemy za udział!

Trzecia Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca lipca 2023 roku kompetencji min. 1680 uczniów szkół podstawowych i średnich (w wieku 12-19 lat), którzy pragną poszerzać swoją wiedzę w obszarze nauk ekonomicznych, matematycznych i przedsiębiorczości, 823 osób dorosłych, które zakończyły już swoją edukację, jednak wciąż chcą rozwijać się we wspomnianym zakresie oraz 168 osób starszych i seniorów, chcących jak najdłużej zachować aktywność.

W projekcie oferujemy następujące kursy:

 • Warsztaty “Pogromcy mitów ekonomicznych” 
 • Kursy sprawozdawczości finansowej .
 • Akademia umiejętności menedżerskich 
 • Praktyczna szkoła innowacyjnej przedsiębiorczości 
 • Matematyka ekonomii 
 • Angielski w miejscu pracy 
 • Kursy dla seniorów
 • Marketing inicjatyw lokalnych 

Więcej informacji na stronie Projektu.


Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt został zakończony - dziękujemy za udział!

„Trzecia Misja Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego” to projekt realizowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Anglistyki UW w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (program „Trzecia Misja Uczelni”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

W ramach projektu oferowane są następujące kursy:

 • „Komunikatywny Senior” czyli aktywizacja społeczna seniorów 60+ za pomocą specjalnie przygotowanego kursu języka angielskiego
 • „Szkolenie z metody CLIL-VET” czyli wdrożenie przyszłych pracowników sektora edukacyjnego w metodę CLIL-VET tj. zintegrowane nauczanie przedmiotów w języku angielskim
 • „Język angielski i współczesny świat” czyli zwiększenie kompetencji z języka angielskiego uczniów w wieku 14-19 lat, do wyboru kursy tematyczne.
 • „Język angielski dla maturzystów” czyli poszerzenie wiedzy z języka angielskiego u uczniów klas maturalnych i przygotowanie do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym
 • Program "Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy"

Więcej informacji na stronie Projektu.


Nowoczesna Ekonomia w Praktyce.
Warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Projekt został zakończony - dziękujemy za udział!

„Nowoczesna Ekonomia w Praktyce" to projekt zrealizowany przez Fundację im. Fryderyka Skarbka Pracowników i Absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, jako zadanie publiczne powierzone i finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, w roku szkolnym 2021/2022.

Celem głównym projektu była popularyzacja współczesnej ekonomii, zwiększenie świadomości ekonomicznej uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i rozwój umiejętności skutecznego uczenia się.

W ramach projektu poprowadzono cykl 7 warsztatów realizowanych w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Każdy warsztat trwał 2 godziny dydaktyczne. Cały cykl trwał 14 godzin dydaktycznych. 

Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2022.

Więcej informacji znajduje się na stronie Projektu.