Postępowania zakończone

Aktualne oferty pracy

Wyświetleń 1 do 32 (32 Razem)
Stanowisko Grupa Termin ważności Pliki
Kierownik Sekcji Komunikacji Wydziału Nauk Ekonomicznych UW
EK/A/2/2021
administracja 2022-01-28 Treść
Student w projekcie OPUS 21 NCN
WNE/S/OPUS_21/1
badawcza 2022-02-15 Treść
Wyniki rekrutacji
Doktorant w projekcie badawczym OPUS 21 NCN - 1
WNE/D/OPUS_21/1
badawcza 2022-02-15 Treść
Wyniki rekrutacji
Doktorant w projekcie badawczym OPUS 21 NCN - 2
WNE/D/OPUS_21/2
badawcza 2022-02-15 Treść
Doktorant z zakresu Data management
SONATA_BIS – HS
badawcza 2022-03-25 Treść
Doktorant z zakresu matematyki
SONATA_BIS – HS
badawcza 2022-02-25 Treść
Asystent w projekcie badawczym w ramach grantu NCBiR
WNE/A/NCBiR/1
badawcza 2022-02-25 Treść
Adiunkt prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze finansów
WNE/KK/11/2021
badawczo-dydaktyczna 2022-03-18 Treść
Adiunkt prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze finansów ilościowych
WNE/KK/12/2021
badawczo-dydaktyczna 2022-03-18 Treść
Adiunkt prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze data science
WNE/KK/13/2021
badawczo-dydaktyczna 2022-03-18 Treść
Adiunkt prowadzący działalność naukowo-dydaktyczną w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze ekonomii cyfrowej
WNE/KK/10/2021
badawczo-dydaktyczna 2022-04-10 Treść
Doktorant / student w projekcie badawczym NCN OPUS 18
badawcza 2022-03-23 Treść
Wyniki rekrutacji
Asystentka badawcza / Asystent badawczy
badawcza 2022-04-05 Treść
Asystent prowadzący działaność badawczą w obszarze ekonomii behawioralnej i ekonomii rolnictwa
WNE/KK/1/2021
badawczo-dydaktyczna 2022-04-20 Treść
Adiunkt w międzynarodowym projekcie naukowym „Risks, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European Families (rEUsilience)
badawcza 2022-05-23 Treść
Adiunkt w grupie pracowników badawczych - Działanie I.3.9 IDUB „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”
UW/IDUB/2022/20
badawcza 2022-08-15 Treść
Student/doktorant do projektu badawczego OPUS 18
OPUS 18 HS5
badawcza 2022-05-26 Treść
Wyniki rekrutacji
stypendysta / doktorant
Sonata Bis 11
2022-05-20 Treść
Wyniki rekrutacji
Adiunkt, prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze ekonomii prawa
WNE/KK/2/2022
badawczo-dydaktyczna 2022-06-05 Treść
Adiunkt do pracy w projekcie naukowym pt.: „Reducing climate based health risks in blue environments: Adapting to the climate change impacts on coastal pathogens” (BlueAdapt)
WNE/1/BlueAdapt/2022
badawcza 2022-06-30 Treść
Adiunkt, prowadzący działalność naukową i dydaktyczną w obszarze mikroekonomii, w szczególności w obszarze ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej
WNE/KK/4/2022
badawczo-dydaktyczna 2022-08-18 Treść
Adiunkt prowadzący działalność naukową i dydaktyczną w obszarze mikroekonomii
WNE/KK/5/2022
badawczo-dydaktyczna 2022-08-18 Treść
Adiunkt w grupie pracowników badawczych w projekcie „The impact of COVID-19 on public support for the European Union (COVIDEU)“
WNE/COVIDEU/2/2022
badawcza 2022-08-31 Treść
Student/doktorant w projekcie OPUS 21 NCN
badawcza 2022-09-23 Treść
Student / doktorant – stypendium
badawcza 2022-10-12 Treść
Student / doktorant – stypendium
badawcza 2022-10-05 Treść
Ekspert ds. wsparcia osób z Ukrainy
2022-09-29 Treść
Samodzielny referent / specjalista w Dziekanacie Studiów
EK/A/1/2021
administracja 2021-11-19 Treść
Adiunkt w projekcie badawczym COVIDEU
WNE/COVIDEU/1/2021
badawcza 2021-12-10 Treść
Wyniki rekrutacji
Data Scientist w LabFam
WNE/LabFam/2/2021
badawcza 2021-12-10 Treść
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
WNE/KK/9/2021
dydaktyczna 2021-12-18 Treść
Student Research Assistant w projekcie NCN Sonata 14
badawcza 2021-12-23 Treść
Wyniki rekrutacji
Wyświetleń 1 do 32 (32 Razem)