Stopnie naukowe

Postępowanie doktorskie

Procedura stosowana w przewodzie doktorskim lub postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora uzależniona jest od daty wszczęcia tychże.

Opis procedury dla postępowań wszczętych po 30 września 2019 r.:

Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora kierowane są do odpowiednich Rad Naukowych Dyscypliny.

Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse

Przepisy

Przepisy regulujące postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim:

Uchwała nr 481 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim

Zmiany uchwały senatu uw nr 481:

Uchwała nr 585 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie nr 13 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 481

Uchwała nr 542 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie nr 3 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 481

Gdzie uzyskam pomoc w sprawach administracyjnych?

Obsługą administracyjną postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Zachęcamy do kontaktu z opiekunem właściwej rady naukowej dyscypliny, która nadaje stopień. Adresy mailowe rad naukowych dyscyplin są wymienione na stronie https://radynaukowe.ckc.uw.edu.pl/kontakt.

Sprawami związanymi z realizacją programów kształcenia zajmują się Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Warszawskiego.

W sprawach dotyczących stypendiów doktoranckich, pozyskiwania środków na prowadzenie badań naukowych, a także w sprawach socjalnych (ubezpieczenie zdrowotne, zapomogi, zakwaterowanie w Domach Studenckich, kredyty studenckie) prosimy o kontakt z Biurem ds. Pomocy Materialnej.

Więcej informacji na temat postępowania doktorskiego

Postępowanie habilitacyjne

Wnioski o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kierowane są do Rady Doskonałości Naukowej.

Przepisy

We wniosku wymagane jest wskazanie podmiotu habilitującego wybranego do przeprowadzenia postępowania. Wniosek powinien uwzględniać wymagania określone przez wybrany podmiot habilitujący.

Przepisy regulujące postępowania habilitacyjne na Uniwersytecie Warszawskim:

Zmiany uchwały Senatu UW nr 481:

Uchwała nr 585 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie nr 13 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 maja 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 481

Uchwała nr 542 senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Obwieszczenie nr 3 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 481

PORADNIK RADY DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ – link do strony RDN

Więcej informacji na temat postępowania habilitacyjnego