21.12.2021, 16:04

Grant UOTT UW na prace przedwdrożeniowe

W imieniu Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu o Grant, organizowanym w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”.

Naukowcy mogą pozyskać do 40 000 zł na realizację prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub kosztów dostosowania wynalazku o wysokim potencjale komercjalizacyjnym do potrzeb potencjalnych nabywców.

Wnioski konkursowe mogą być złożone przez:

  • pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego,
  • doktorantów Uczelni,
  • oraz uniwersyteckie zespoły naukowe.


Zgłoszenia można przesyłać do 15 lutego 2022 r., do godz. 12:00.

Na przełomie roku (grudzień 2021 - styczeń 2022) odbędą się spotkania informacyjne nt. konkursu, informacja o nich zostanie zamieszczona na stronie Ośrodka.

Więcej informacji i dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie.

Serdecznie zapraszamy!