Rankingi i wyróżnienia


RePEc IDEAS na beta www.pngWydział wśród najlepszych ośrodków ekonomicznych w Europie

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to od wielu lat najlepszy ośrodek naukowy z zakresu ekonomii w Polsce i czołowy w Europie. Wg bazy RePEc (stan na X 2023 r.), klasyfikującej ośrodki badawcze w dziedzinie ekonomii z całego świata: 

 • Wydział znajduje się w elitarnej grupie 3% najlepszych na świecie instytucji ekonomicznych, jako najlepsza badawcza instytucja ekonomiczna w Polsce i jedyna z naszego kraju sklasyfikowana tak wysoko;
 • najlepszym ekonomistą w Polsce jest badacz Wydziału - prof. dr dr h.c. Oded Stark, który znajduje się także w 1% najlepszych ekonomistów świata;
 • 20% najlepszych polskich ekonomistów (150 osób) stanowią naukowcy z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Najlepsze kierunki ekonomiczne w Polsce - Perspektywy 2022

W ogólnopolskim rankingu uczelni wyższych oraz kierunków studiów magazynu Perspektywy, kierunek Ekonomia realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, po raz kolejny okazał się najlepszym w Polsce w Rankingu Kierunku Studiów 2022 Perspektyw.

To utrzymanie pozycji sprzed roku, kiedy to kierunek Ekonomia Wydziału analogicznie został uznany za najlepszy w Polsce, zawdzięczając swój wynik m.in. maksymalnej notcie 100 punktów w kategorii „Akredytacje międzynarodowe” oraz „Publikacje naukowe” oraz niewiele niższemu wynikowi w zestawieniach: „Jakość przyjętych na studia” (97,4 pkt) oraz „Ekonomiczne losy absolwentów” (97,5 pkt).

Wtedy również program Finanse i rachunkowość Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z wynikiem 96,8, uplasował się na drugim miejscu w kraju i znacznie polepszył swój wynik w porównaniu z wcześniejszym zestawieniem, w którym uzyskał 82,7 pkt. Maksymalną ocenę 100 pkt program WNE UW otrzymał w kategoriach „Wskaźnik kategorii naukowej” oraz „Publikacje”. Szczegółowe informacje dotyczące rankingu kierunku „Ekonomia” znajdują się na stronie magazynu Perspektywy


Logo_eduniversal.png3 najlepsze Programy w Europie Wschodniej

W rankingu Eduniversal Best Masters 2021, aż 5 programów studiów magisterskich Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego znalazło się na czołowych lokatach rankingu.

 •  Kierunek „Quantitative Finance” – 12. miejsce na świecie, w kategorii ‘Financial Markets’
 • Kierunek „International Economics” – 1. miejsce w Europie Wschodniej, kategoria ‘Ekonomia’ 
  • pełny ranking kategorii dostępny jest tutaj 
 • Kierunek „Informatyka i ekonometria” - 1. miejsce w Europie Wschodniej, w kategorii ‘Zarządzanie systemami informatycznymi’ 
  • pełne zestawienie kategorii dostępne jest na stronie 
 • Kierunek „Finanse, inwestycje i rachunkowość” (obecna nazwa studiów Finanse i rachunkowość”) – 10. miejsce na świecie, w zestawieniu globalnym, w kategorii ‘Taxation’
  • ranking kategorii dostępny jest tutaj
 • Kierunek „Data Science” (obecna nazwa „Data Science and Business Analytics”)  - 1. miejsce w Europie Wschodniej w kategorii ‘Data analytics’
  • ranking kategorii znajduje się tutaj 

Ranking Best Masters to zestawienie studiów magisterskich i MBA. W tegorocznym badaniu oceniono ponad 22 000 programów, oferowanych
przez blisko 4000 uczelni ze 154 krajów, z czego w samym rankingu ostatecznie znalazło się 5416 najlepszych kierunków.

Pełny opis rankingu dostępny jest na stronie Eduniversal Best Masters Ranking 2021: https://www.best-masters.com/


Rzeczpospolita logo.pngNajlepsze studia ekonomiczne w Polsce - ranking "Rzeczpospolita"

Studia ekonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego zwyciężyły w rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. (2019) Ranking uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, którego partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, bazuje na danych z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz zestawieniach z systemu POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Uniwersytet Warszawski jest zdecydowanym liderem pod względem potencjału naukowego. Studia ekonomiczne Uniwersytetu zostały także wysoko ocenione w pozostałych trzech kategoriach rankingu: kariery absolwentów, jakości nauczania oraz umiędzynarodowienia jednostek.

W najwyżej punktowanej kategorii rankingu - karier absolwentów – 40 procent udziału w końcowym wyniku rankingu, Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce, spośród 23 ocenianych uczelni, w podkategorii „średnie zarobki Absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” - 4539,30 zł oraz „najwyższe średnie zarobki w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach ich zamieszkania”.

W kategorii  ‘Umiędzynarodowienie’, twórcy rankingu podkreślili  wysokie umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wyrażające się m.in. liczbą studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów.

Więcej informacji znajduje się na stronie dziennika "Rzeczpospolita".


Studia z przyszłością logo.pngStudia z Przyszłością - 2021

W ramach VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”, certyfikaty otrzymały trzy kierunki studiów magisterskich WNE UW:

 • anglojęzyczne “Data Science and Business Analytics” i “Quantitative Finance”
 • oraz program prowadzony w języku polskim – „Informatyka i Ekonometria”

Oprócz certyfikatów akredytacyjnych, kierunek „Informatyka i Ekonometria” otrzymał Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”, który jest przyznawany kierunkom lub specjalnościom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych, przyznanych przez członków Komisji Eksperckiej, oceniającej aplikacje VI edycji Programu.

W Konkursie „Studia z Przyszłością”, współorganizowanym przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC, identyfikowane i wyróżniane są wybrane programy i kierunki studiów prowadzone w polskich uczelniach, które cechują się innowacyjnością, dostosowaniem do potrzeb rynku pracy oraz nowoczesnością przyjętych rozwiązań dydaktycznych.
 


Polska Komisja Akredytacyjna logo.pngPrestiżowe Certyfikaty Polskiej Komisji Akredytacyjnej 2020

Wydział jako jedyny w Polsce otrzymał 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W momencie oceny, wszystkie prowadzone przez nasz Wydział Programy zostały uwzględnione w zestawieniu.

Kompleksową akredytację „Doskonały kierunek – doskonałość w kształceniu” otrzymały kierunki:

„Ekonomia” - studia pierwszego i drugiego stopnia, wraz z prowadzonymi w momencie oceny specjalnościami: 

 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia przedsiębiorstwa
 • International Economics 
 • oraz dwie specjalności, realizowane na poziomie licencjackim wspólnie z innymi wydziałami UW: Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne (MSEMAT) z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW; Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (MSEMEN) z Wydziałem Zarządzania UW

oraz „Informatyka i ekonometria” - studia pierwszego i drugiego stopnia, 

 • w tym anglojęzyczna specjalność studiów II stopnia Data Science.

„Finanse, inwestycje i rachunkowość” – studia pierwszego i drugiego stopnia nagrodzono z kolei w kategorii „Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej”.

W ramach studiów uwzględniono specjalności:

 • Finanse publiczne i podatki na I i II stopniu
 • Quantitative Finance, specjalność w języku angielskim, na II stopniu,
 • Finance and International Investment, specjalność studiów I stopnia, prowadzona w języku angielskim.

najnowsze sukcesy pracowników i studentów


Projekt badawczy kierowany przez dr. Piotra Modzelewskiego, adiunkta w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych WNE UW otrzymał dofinansowanie w międzynarodowym konkursie Recovery, Renewal and Resilicence in a Post-Pandemic World (RRR Call 2021), poświęconym wpływowi pandemii COVID-19 na życie społeczne organizowanym przez sieć Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP). Więcej informacji


W styczniu 2022 r. Weronika Stobieniecka została laureatką V edycji Konkursu o nagrodę Instytutu Metropolitalnego za najlepszą pracę dyplomową o tematyce miejskiej lub metropolitalnej w kategorii prac licencjackich. Autorka zwycięskiej pracy pt. „Zadłużenie gmin i ich spółek komunalnych w świetle teorii agencji” jest absolwentką licencjackich studiów Wydziału na kierunku „Finanse, Inwestycje i Rachunkowość” oraz studentką studiów magisterskich na kierunku „Ekonomia” ze specjalnością „Ekonomia Przedsiębiorstwa”. Promotorką nagrodzonej pracy jest dr hab. Anna Białek-Jaworska z Katedry Innowacji i Rozwoju WNE UW. Więcej informacji


Dr Beata Osiewalska, adiunkt w Katedrze Ekonomii Ludności i Demografii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Badaczka Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Rynkiem Pracy i Rodziną – LABFAM, została uhonorowana prestiżową, przyznawaną raz na 3 lata, nagrodą Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie demografii 2021 r. Nagroda została przyznana w grudniu 2021 r. za monografię pt. „Status społeczno-ekonomiczny a bezdzietność i rodzicielstwo par”. Więcej informacji.


Projekt "Monitorowanie działalności innowacyjnej firm i ocena skutków regulacji jako wsparcie dla polityki gospodarczej" z udziałem Badaczy Wydziału otrzymał w grudniu 2021 r. dofinansowanie Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. Wniosek złożony przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Finansów oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 847 680,01 PLN.

Projekt ze strony Wydziału Nauk Ekonomicznych został opracowany w Katedrze Innowacji i Rozwoju, kierownikiem Projektu jest dr hab. Krzysztof Szczygielski, prof. ucz., zaś jego pomysłodawczynią dr hab. Anna Białek-Jaworska. Liderem całego projektu jest Uniwersytet Warszawski, a podmiotem wdrażającym Ministerstwo Finansów. Więcej informacji.


Dofinansowanie na realizację projektów badawczych w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, w listopadzie 2021 roku otrzymali:


Prof. Łukasz Hardt został wybrany w październiku 2021 r. nowym wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w kadencji 2021-2026. Prof. Łukasz Hardt kieruje Katedrą Ekonomii Politycznej WNE UW, a w swojej pracy badawczo-dydaktycznej zajmuje się m.in. historią myśli ekonomicznej oraz filozofią i metodologią ekonomii.


W czerwcu 2021 r. dr Jacek Lewkowicz został laureatem Programu START 2021 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców. Dr Jacek Lewkowicz jest adiunktem w Katedrze Ekonomii Politycznej naszego Wydziału, Dyrektorem Centrum Badań Chińskich WNE UW oraz członkiem zarządu Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics), a także doradcą ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego. W swojej pracy badawczej zajmuje się ekonomią instytucjonalną, ekonomią polityczną, ekonomiczną analizą prawa, data science oraz machine learning.


W maju 2021 r. dr Wojciech Hardy zwyciężył w konkursie Narodowego Centrum Nauki OPUS20, przedstawiając projekt pt: „Ekonomiczna analiza konkurencji o uwagę na przykładzie sektorów cyfrowej rozrywki”. Celem nagrodzonego projektu dr. Hardego jest zbadanie zmian, które zachodzą na rynku platform rozrywki online w zakresie zaangażowania odbiorców tych mediów.


W marcu 2021 r. dr Aleksandra Wiśniewska otrzymała stypendium „Fulbright Senior Award”, w ramach którego będzie realizować projekt pt: „Value of Performance. Extended cultural economics approach”, który dotyczy wyceny działalności teatru na podstawie danych z amerykańskiego rynku teatralnego.


Dwoje pracowników Wydziału otrzymało w lutym 2021 r. prestiżowe stypendia w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera, przyznawane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej:

 • prof. Agata Górny będzie realizowała projekt "Od cyrkulacji do osiedlenia: ukraińska migracja do Polski z perspektywy analizy cyklu życia", w ramach którego analizowane będą społeczno-ekonomiczne wzorce ukraińskiej migracji do Polski w latach 2010-2020. Projekt realizowany będzie w Hadze.
 • prof. Marek Giergiczny zrealizuje projekt zakładający opracowanie modelu przestrzennego do analizy korzyści biologicznych i ekonomicznych, wynikających z różnych sposobów i intensywności użytkowania. Projekt realizowany będzie Niemieckim Centrum Integracyjnych Badań nad Bioróżnorodnością.

W lutym 2021 r. Szymon Czartoryjski, student drugiego roku licencjackich studiów WNE UW na kierunku „Finanse i Rachunkowość”, znalazł się w gronie 362 laureatów Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.


W styczniu 2021 r. Milena Gralewska zwyciężyła w VII edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na najlepszą pracę licencjacką. Laureatka jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku „Finanse, inwestycje i rachunkowość", a obecnie studentką studiów magisterskich na kierunku „Finanse i rachunkowość”. Zwycięska praca pt. „Asymetria informacji a struktura kapitału i wartość przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie” została napisana pod kierownictwem dr hab. Anny Białek–Jaworskiej.


W grudniu 2020 r. dr hab. Anna Matysiak prof. ucz. znalazła się w gronie Stu Kobiet Roku 2020 magazynu "Forbes Women". Prof. Anna Matysiak realizuje na WNE UW projekt „LABFER: Globalizacja i zmiany w rynku pracy a płodność” w ramach prestiżowego grantu ERC (European Research Council). Projekt zakłada zbadanie wpływu cyfryzacji, globalizacji i automatyzacji na kwestię posiadania rodziny i dzietności.


W listopadzie 2020 r. dr hab. Robert Ślepaczuk otrzymał wyróżnienie w ramach Nagrody Dydaktycznej Rektora UW 2020. W uzasadnieniu kapituła konkursu podkreśliła zaangażowanie na rzecz wspierania zdolnych studentów, w tym opiekę nad studentami realizującymi indywidualny tok kształcenia, przygotowywanie studentów do konkursów międzynarodowych oraz publikacje naukowe opracowane we współpracy ze studentami.


W listopadzie 2020 r. troje pracowników Wydziału otrzymało dofinansowania na realizację projektów badawczych w ramach konkursów Narodowe Centrum Nauki na łączną kwotę 932 189 zł:

 • dr Ewa Zawojska na projekt "Wiarygodność metody kosztu podróży w nierynkowej wycenie dóbr publicznych" (OPUS);
 • dr hab. Jan Fałkowski, prof. ucz. - kierownik projektu "Polaryzacja polityczna a głosowania nad polityką gospodarczą w parlamencie: analiza dla Polski 2005-2019"(OPUS);
 • mgr Kateryna Zabarina na realizację projektu "Zastosowanie hybrydowych procesów Gibbsa do prognozowania lokalizacji przedsiębiorstw"(PRELUDIUM).

W październiku 2020 r. dr Dorota Celińska-Kopczyńska zwyciężyła w XXIII edycji konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepszą pracę doktorską z dziedziny informatyki ekonomicznej. Praca pt: „Open source software and the network effects”, której promotorem był prof. dr hab. Dariusz Dziuba, a promotorem pomocniczym dr hab. Tomasz Kopczewski, prof. ucz.


W październiku 2020 r. dr Anna Nicińska, koordynatorka projektu „Co-designing inclusive mobility”, otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu The IdeaLab Call for Full Propoposals, w ścieżce „Cities for the future: services and solutions”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


W październiku 2020 r. mgr Wiktor Budziński, został finalistą Nagród Naukowych Tygodnika Polityka 2020 w dziedzinie "Nauki społeczne". Spośród 400 otrzymanych zgłoszeń Kapituła Profesorska, w której zasiadają uczeni o najwyższej pozycji w świecie polskiej nauki, wyłoniła 15 tegorocznych finalistów. Mgr Wiktor Budziński jest absolwentem Międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych oraz studiów drugiego stopnia na kierunku “Informatyka i ekonometria” prowadzonych na WNE UW.


W październiku 2020 r. dr hab. Marek Giergiczny, prof. ucz. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za badania z zakresu ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, stosowanej mikroekonomii i metodologii wyceny dóbr nierynkowych.


W sierpniu 2020 r. Maria Kubara została laureatką prestiżowego konkursu „Diamentowy Grant” – Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Maria Kubara otrzymała dofinansowanie w wysokości 179 570 zł na projekt pt: „Analiza determinant przetrwania startupów technologicznych – czynniki przestrzenne i interakcje”. Laureatka jest studentką studiów magisterskich "Data Science and Business Analytics", oraz absolwentką kierunku „Informatyka i ekonometria” Wydziału.