07.06.2024, 10:55

Żegnamy prof. dr hab. Joannę Kotowicz-Jawor

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Joanny Kotowicz-Jawor,

długoletniego pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,

znakomitej ekonomistki, wnikliwej badaczki przedsiębiorstw i innowacyjności,
aktywnie zaangażowanej w procesy reform i transformacji polskiej gospodarki,

odznaczonej m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Osobę Pani Profesor zachowamy zawsze we wdzięcznej pamięci.

 

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dziekan, Rada Wydziału

oraz społeczność Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

 

___

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 10 czerwca 2024 r. o godz. 13.00 w Domu Pogrzebowym na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie, ul. Powązkowska 43/45. 

Pochówek odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, 10.06 br., (ul. Powązkowska 43/45), kw. A37-2-4.