29.05.2024, 15:37

Spotkania z Prodziekan ds. studenckich i Kierownikami kierunków

Szanowni Studenci,

Uprzejmie informujemy, że we środę 5 czerwca odbędą się dwa spotkania z Panią Prodziekan ds. studenckich oraz Kierownikami kierunków wydziałowych:

  • pierwsze spotkanie odbędzie się o godz. 12.00 w auli A prof. Siwińskiego na WNE w sprawie wyboru kierunku i specjalności po pierwszym roku studiów licencjackich
  • drugie spotkanie odbędzie się o godz. 13:30 w auli A prof. Siwińskiego na WNE w sprawie wyboru kierunku studiów magisterskich na WNE UW, skierowane do studentów bieżącego 3 roku studiów licencjackich, potencjalnych kandydatów na studia magisterskie.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy, warto przyjść, posłuchać i zadać pytania!

Z poważaniem,
Dziekanat Studiów WNE UW