26.06.2024, 09:24

Żegnamy Panią Alicję Piotrowską

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu
Pani
Alicji Piotrowskiej

długoletniego Pracownika Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
związanej z Katedrą Edukacji i Rynku Pracy WNE UW. 

W naszej pamięci pozostanie jako życzliwa i pomocna Osoba.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan, Rada Wydziału
oraz cała społeczność akademicka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Msza święta zostanie odprawiona w piątek 28 czerwca
 o godz 09.10 w kościele MB Częstochowskiej (kościół murowany), 
po czym nastąpi odprowadzenie na Cmentarz Bródnowski.