26.06.2024, 12:23

Ranking Perspektywy 2024 – kierunki Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria z 1. lokatą!

Kierunki Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych najlepszymi w Polsce. Z kolei Finanse i Rachunkowość znalazły się na 2. miejscu w zestawieniu.

Wyróżnienie jest potwierdzeniem jakości, wysokiego poziomu kształcenia oraz perspektyw zawodowych oferowanych przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ranking Perspektywy został przygotowany już po raz 25. przez Fundację Perspektywy. Corocznie ocenie podlegają Uczelnie Akademickie, Uczelnie Niepubliczne, Publiczne Akademie Nauk Stosowanych i Publiczne Uczelnie Zawodowe oraz kierunki studiów. Metodologię konkursu opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Jesteśmy dumni i zapraszamy do rozpoczęcia przygody z ekonomią na Uniwersytecie Warszawskim!