28.03.2022, 07:23

Zajęcia w charakterze wolnego słuchacza na WNE UW dla studentów z Ukrainy

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oferuje zajęcia w charakterze „wolnego słuchacza” dla osób, które przerwały studia w związku z konfliktem wojennym i znalazły się na terytorium Polski.

Proponujemy zajęcia w języku polskim i angielskim, w ramach oferty dydaktycznej Wydziału.

Programy studiów dostępne są na stronie Wydziału: https://www.wne.uw.edu.pl/student/programy_studiow

Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach Wydziału Nauk Ekonomicznych w charakterze wolnego słuchacza, prosimy o przesłanie maila z wypełnionym formularzem na adres: y+U@i&[~1.Ypjc'f3gZ7`/2RP]#[`vHv_oN`uw?-bRho&_cwE!?C9

Każdej osobie zostanie przydzielony opiekun naukowy, który po ocenie zainteresowań naukowych oraz dotychczas realizowanych zajęć, pomoże w wyborze kursów z oferty Wydziału.

Obecnie trwają prace legislacyjne na Uniwersytecie Warszawskim, aby zajęcia realizowane na Uczelni w charakterze wolnego słuchacza były zaliczone na poczet studiów na Uniwersytecie Warszawskim lub uczelni macierzystej.