20.11.2023, 12:45

Wyróżnienia Rektora UW za osiągnięcia naukowe dla pracowników WNE

Zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu Nr 22 Dziekana WNE UW z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad oceny aktywności naukowej pracowników WNE UW dla potrzeb przyznawania Wyróżnień Rektora, listę kandydatów do wyróżnienia ustala się na podstawie punktów zdobytych za działalność publikacyjną afiliowaną na Uniwersytecie Warszawskim, na podstawie publikacji, które zostały przez pracownika w sposób kompletny zewidencjonowane w bazie PBN. Liczbę punktów za każdą ocenianą publikację ustala się według aktualnych zasad ewaluacji jednostek naukowych MEiN, w tym uwzględniając punktację wydawnictw i czasopism, w których zostały opublikowane oraz liczbę współautorów. 

Na podstawie analizy danych pobranych z PBN, ustalono następującą listę rankingową:

  • Jacek Lewkowicz – 373,33 pkt
  • Jan Hagemejer – 370 pkt
  • Anna Białek-Jaworska – 340 pkt
  • Andrzej Cieślik – 300 pkt
  • Wiktor Budziński – 290 pkt
  • Karolina Safarzyńska – 280 pkt
  • Beata Łopaciuk-Gonczaryk – 250 pkt

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak podczas uroczystości wręczenia wyróżnień zaznaczył: (…) „Prowadzone przez Państwa badania, zdobyte granty, opublikowane prace i opatentowane wynalazki stanowią siłę Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo Państwu za to dziękuję i cieszę się, że wybrali Państwo Uniwersytet Warszawski jako miejsce pracy i rozwoju”.

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystości.