16.11.2023, 18:56

Grant w ramach OPUS 24+LAP/Weave dla dr hab. Katarzyny Metelskiej-Szaniawskiej, prof. ucz.

Tytuł projektu to „Does Constitution Making Matter? The Economics of Writing Social Contracts”, a realizowany będzie w partnerstwie z Uniwersytetem w Hamburgu. Po stronie uczelni z Hamburga za projekt odpowiada prof. dr Jerg Gutmann (Institute of Law and Economics). Czas realizacji projektu wynosi 3 lata, a przyznana kwota dofinansowania to 982 375,00. Współfinansowany będzie przez NCN w ramach OPUS 24+LAP/Weave i DFG (Deustche Forschungsgemeinschaft / German Research Foundation).

Opis: Projekt, wpisany w program badawczy ekonomii konstytucyjnej podkreślającej rolę konstytucji dla funkcjonowania gospodarek, ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób procedury tworzenia konstytucji wpływają na treść konstytucji i ich powodzenie rozumiane jako poziom legitymizacji, jakim się cieszą, czas ich obowiązywania oraz stopień, w jakim politycy przestrzegają konstytucji. Gromadzimy dane i wykorzystujemy metody ekonometryczne do badania procesu tworzenia konstytucji w świecie rzeczywistym na poziomie krajowym, a także przeprowadzamy eksperymenty, aby stwierdzić, jak jednostki w kontrolowanych warunkach postrzegają wyniki stanowienia konstytucji w ramach różnych procedur. Biorąc pod uwagę, że konstytucje trwają średnio mniej niż 20 lat, co roku gdzieś uchwalana jest nowa konstytucja, a zrozumienie, w jaki sposób poprawić jakość tych konstytucji i ich prawdopodobny sukces, jest nie do przecenienia.

Wyniki konkursu dostępne są tutaj: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-15-ostatnie-wyniki-opus24-lap

Gratulujemy i życzymy pomyślności w realizacji!