16.11.2023, 12:06

Dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. ucz. laureatką Nagrody Dydaktycznej Rektora UW 2023

Serdeczne gratulujemy prof. Katarzynie Kopczewskiej (Katedra Data Science, Ośrodek Badawczy Spatial Warsaw), która otrzymała Nagrodę Dydaktyczną Rektora UW.

Nagrody trafiły do sześciorga dydaktyków Uniwersytetu Warszawskiego, a przyznawane są za „wybitne osiągnięcia dydaktyczne oraz wykorzystywanie nowatorskich metod kształcenia“.  

Nagroda Dydaktyczna Rektora UW przyznawana jest w trzech obszarach nauk: przyrodniczych i ścisłych, społecznych oraz humanistycznych.

Laureatami Nagrody mogą zostać nauczyciele akademiccy, którzy (cyt.) mają znaczące osiągnięcia dydaktyczne, a w pracy ze studentami wykorzystują nowatorskie metody kształcenia. Wyróżnieni dydaktycy mają wpływ na doskonalenie jakości kształcenia, m.in. poprzez włączanie studentów do badań naukowych czy wydawanie wspólnych publikacji. Nagrodzeni pracownicy UW kształtują wśród studentów kompetencje uniwersalne, w tym umiejętność krytycznego myślenia, kreatywność czy umiejętność współpracy.

Prof. Katarzyna Kopczewska została Laureatką w dziedzinie nauk społecznych.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!