16.11.2023, 11:06

Podsumowanie konferencji REECAP 2023 - Eksperymenty ekonomiczne w badaniach nad rolnictwem i ochroną środowiska

Spotkanie stworzyło okazję do dzielenia się wiedzą, omawiania przełomowych badań i wspierania nowych współprac międzynarodowych. 

Pierwszego dnia konferencji główny mówca - Jayson Lusk z Uniwersytetu Stanowego Oklahoma, wygłosił prezentację na temat "A calibrated choice experiment method", która rozpoczęła dyskusję nad metodami eksperymentalnymi.

Drugi dzień wypełniony był równoległymi sesjami obejmującymi różne obszary ekonomii środowiska i rolnictwa. Główną prezentację wygłosiła Leah Palm-Forster z Uniwersytetu Delaware, a dotyczyła tematu "Invesgang Spaotemporal Complexies of Climate-Smart Commodity Programs Using Economic Experiments." Jej spostrzeżenia są inspiracją dostosowania połączenia eksperymentów laboratoryjnych i badań terenowych, aby zrozumieć, co zachęca rolników do udziału w kontraktach rolno-środowiskowych. 

Drugi dzień konferencji zakończył się wręczeniem Nagrody REECAP dla wybitnych młodych badaczy.
Odebrali je: 

  • Damien Mayaux z Paryskiej Szkoły Ekonomicznej za artykuł „Promowanie ekologicznej konsumpcji na rynkach detalicznych: interwencje behawioralne w ramach cen strategicznych”
  • Thomas Rellensmann z Uniwersytetu w Osnabrück za artykuł „Połączone oparte na wynikach i kolektywne programy rolno-środowiskowe na rzecz korzyści w skali krajobrazu: dowody eksperymentalne z Niemiec”. 

W przypadku zainteresowania odsłuchaniem wykładu dr Leah Palm-Forster, zapraszamy do kontaktu z Katarzyną Zagórską z Katedry Mikroekonomii WNE UW. 

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji: