News

Obraz Stypendium Dekaban-Liddle Glasgow-Warsaw Foundatio…
10 lip 2024, 09:24
Serdecznie gratulujemy uzyskania stypendium na realizację badania pt.: "The effects of droughts on land inequality".
Obraz Delegacja Wydziału Nauk Ekonomicznych z wizytą na …
22 maj 2024, 12:57
Podczas spotkań z przedstawicielami University of Sussex Business School przedyskutowano najważniejsze obszary potencjalnej współpracy w zakresie wymiany akademickiej oraz badań naukowych, w szczególności z zakresu ekonomii politycznej, ekonomii zdrowia i polityki handlowej.
Obraz Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla…
25 lis 2022, 16:06
Serdecznie gratulujemy Pracownikom Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskania „Wyróżnienia Rektora UW” za osiągnięcia mające wpływ na rozwój i wzrost prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego.
Obraz Badacze WNE UW podczas międzynarodowego warsztatu …
14 wrz 2022, 11:08
Czy kraje, w których konstytucje nie są przestrzegane w praktyce, ponoszą konsekwencje gospodarcze lub polityczne? Jakie są powody nieprzestrzegania konstytucji? Te i zbliżone interdyscyplinarne pytania były tematem warsztatu.
Obraz Projekty badaczy WNE UW z dofinansowaniem w Konkur…
2 lut 2022, 12:46
Aż pięcioro badaczy Wydziału zostało laureatami Konkursu na granty w Działaniu I.3.9 „Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych”.