10.07.2024, 09:26

Stypendium Dekaban-Liddle Glasgow-Warsaw Foundation dla dr. hab. Jana Fałkowskiego, prof. ucz.

Stypendia Fundacji Dekaban-Liddle Glasgow-Warsaw są wynikiem współpracy pomiędzy University of Glasgow, Uniwersytetem Warszawskim oraz Piast Institute. Stypendium jest przyznawane od roku 1990. Jego celem jest umożliwienie wymiany naukowców i naukowczyń pomiędzy uczelniami w Wielkiej Brytanii i Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział badacze i badaczki specjalizujący się m.in. w dziedzinach finansów, ekonomii, czy zarządzania.

W tym roku - w kategorii Senior, stypendium otrzymał badacz z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW – dr hab. Jan Fałkowski, prof. ucz. Będzie on realizował badanie pt.: "The effects of droughts on land inequality" podczas pobytu na University of Glasgow.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!