14.09.2022, 11:59

Badacze WNE UW podczas międzynarodowego warsztatu naukowego w ramach polsko-niemieckiego projektu badawczego BEETHOVEN.

Międzynarodowy warsztat naukowy, odbył się w Gdańsku w dniach 8-11.09.2022 w ramach kierowanego przez dr hab. Katarzynę Metelską-Szaniawską, prof. ucz. polsko-niemieckiego projektu badawczego „Ekonomia stosowania konstytucji”, realizowanego w ramach konkursu BEETHOVEN i współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).

W warsztacie wzięli udział partnerzy projektu z Uniwersytetu w Hamburgu (prof. Stefan Voigt, prof. Jerg Gutmann), zespół z WNE UW (dr hab. Katarzyna Metelska-Szaniawska, prof. ucz., dr hab. Jan Fałkowski, prof. ucz., dr Jacek Lewkowicz, dr Anna Lewczuk) oraz goście (prof. Christian Bjoernskov z Aarhus, prof. Niclas Berggren ze Sztokholmu/Pragi, prof. Bernd Hayo z Marburga i dr Jarosław Kantorowicz z Lejdy).

Prezentacje i dyskusje w tym międzynarodowym gronie cenionych specjalistów z zakresu ekonomii konstytucyjnej, ekonomii politycznej, teorii wyboru publicznego, ekonomii instytucjonalnej i ekonomicznej analizy prawa, dotyczyły najnowszych badań prowadzonych z wykorzystaniem zaawansowanych technik ekonometrycznych i stworzonej - w ramach projektu, bazy danych Comparative Constitutional Compliance Database (https://econpapers.repec.org/paper/zbwilewps/57.htm), jak i stosujących najnowsze narzędzia uczenia maszynowego oraz techniki eksperymentalne.

Entuzjazm naukowy towarzyszący dyskusjom przełożył się na decyzję o kontynuacji współpracy między Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetem w Hamburgu w ramach kolejnych projektów badawczych po 2022 roku.

1.jpg

2.jpg

12.jpg