22.09.2022, 07:59

Nowy przedmiot w semestrze zimowym – "Ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych" (we współpracy z bankiem Citi)

Do udziału w zajęciach zapraszamy studentów WNE z III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich na kierunkach: Informatyka i Ekonometria oraz Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.

 

Zajęcia, realizowane we współpracy z bankiem Citi, odbywać się będą w formie warsztatów – połączenia teoretycznych wykładów z elementami programowania i modelowania w RStudio. Podczas spotkań uczestnicy przyswoją praktyczną wiedzę, odpowiadającą aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy i wykorzystywaną w instytucjach sektora finansowego, tj. Citi.

Studenci, którzy osiągną wysokie wyniki z egzaminu końcowego, zostaną zaproszeni do uproszczonego procesu rekrutacyjnego do Programu Praktyk Letnich w wybranych obszarach banku Citi.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegóły dostępne są w sylabusie – zachęcamy do zapoznania się z nimi: Ryzyko kredytowe klientów korporacyjnych (we współpracy z bankiem Citi) - Wydział Nauk Ekonomicznych UW - USOSweb

Przedmiot poprowadzą dr Natalia Nehrebecka z Katedry Statystyki i Ekonometrii WNE UW oraz Wojciech Wiśniewski - specjalista w dziedzinie zarządzania ryzykiem kredytowym w Citi.