14.09.2022, 14:05

Oferta szkoleń dla nauczycieli akademickich

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego:

"Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku wielokulturowym" (online)

Prowadząca: dr Aleksandra Winiarska, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW

Termin: 27 i 28 września 2022 r, w godz. 9:00-12:15

Rejestracja przez LINK.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

 • zna podstawowe bariery oraz zasady dobrej komunikacji w kontekście zróżnicowania kulturowego;
 • rozumie dynamikę konfliktu i mechanizmy jego eskalacji i deeskalacji, biorąc pod uwagę różnice kulturowe, w kontekście pracy dydaktycznej;
 • potrafi zastosować podstawowe kompetencje kulturowe w komunikacji i radzeniu sobie z konfliktami w kontekście pracy dydaktycznej.

Program szkolenia jest dostępny na stronie: https://bit.ly/3U67DoS

"Głusi i słabosłyszący studenci na moich zajęciach – jak zapewnić im pełen udział?" (stacjonarne)

Prowadzące: prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz i mgr Małgorzata Talipska, Wydział Polonistyki UW

Termin: 28 września 2022 r. w godz. 10:00-16:30

Miejsce: sala 200, budynek Samorządu Studentów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa

Rejestracja przez LINK.  

Po ukończeniu szkolenia uczestnik:

Zna:

 • naturę języka migowego i elementy kultury Głuchych (we wstępnym zakresie);
 • obowiązki ustawowe uczelni wobec g/Głuchych i słabosłyszących oraz sposoby realizacji;
 • sposoby zapewnienia dostępności własnych zajęć studentom głuchym i niesłyszącym;
 • zasady pracy tłumacza PJM i sposoby współpracy z nim.

Rozumie:

 • konieczność zapewnienia g/Głuchym i niedosłyszącym pełnego uczestnictwa w prowadzonych przez siebie zajęciach;
 • rolę tłumacza PJM i asystenta notującego na zajęciach.

Potrafi korzystać z:

 • pośrednictwa tłumacza;
 • narzędzi i technik ułatwiających percepcję.

Program szkolenia jest dostępny na stronie: https://bit.ly/3U9MtWN

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres kz}PC`6vyuhe0sUlV~#\-^{w4!RO7%|]#[_ui@+F!`[~M_oUAaPb$KmuqoAe3EDri