Wybierz język
pl gb
15.09.2022, 11:07

Marketing Mix Modelling w praktyce – zapisy na nowy przedmiot

Przedmiot, prowadzony wspólnie z MediaCom Business Science, dedykowany jest studentom III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich naszego Wydziału. To pierwszy przedmiot z tego zakresu na uczelni wyższej w Polsce.

 

 

Marketing Mix Modelling (MMM) jest najczęstszym rozwiązaniem, bazującym na zastosowaniu modelowania ekonometrycznego, z którego korzystają duże organizacje. MMM służy identyfikacji czynników oraz pomiarowi wpływu tych czynników na wielkość sprzedaży danej marki. Umożliwia pomiar zwrotu z inwestycji (ROI) oraz optymalizację alokacji budżetu poszczególnych mechanizmów marketingowych tj. komunikacja, cena, promocje, działania na terenie  sklepów czy wprowadzanie nowych produktów.

Udział w zajęciach będzie także okazją dla studentów do bliższego zapoznania się lub udoskonalenia umiejętności przetwarzania danych oraz modelowania ekonometrycznego w R. Program składa się treści merytorycznych, praktycznych przykładów, studiów przypadków oraz zadań do wykonania przez słuchaczy.

 

Najlepsi studenci biorący udział w zajęciach uzyskają dostęp do przyspieszonego procesu rekrutacji w MediaCom Business Science.

Szczegółowe informacje znajdują się w sylabusie dostępnym pod linkiem: ​​​​​​​Marketing Mix Modelling w praktyce - Wydział Nauk Ekonomicznych UW - USOSweb

Koordynatorem przedmiotu jest dr Natalia Nehrebecka z Katedry Statystyki i Ekonometrii WNE UW.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Poprzednia

Następna
Góra