15.09.2022, 12:33

Konkursy w ramach programu IDUB UW

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w aktualnie trwających konkursach w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim:

Celem konkursu jest nawiązanie lub wzmocnienie współpracy o znaczeniu strategicznym przez Uniwersytet Warszawski z strategicznymi instytucjami partnerskimi, służące m.in. tworzeniu wspólnych zespołów naukowych, wspólnemu ubieganiu się o granty, współprowadzeniu centrów badawczych i dydaktycznych, tworzeniu innowacyjnych programów nauczania i służących podnoszeniu kompetencji, współpromotorstwu, wymianie kadry naukowej, administracyjnej, technicznej.

Zakończenie naboru wniosków: 31.10.2022 godzina 16:00

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które – poprzez popularyzację badań naukowych zrealizowanych na Uniwersytecie Warszawskim – przyczynią się do zwiększenia rozpoznawalności Uniwersytetu Warszawskiego, jego pracowników oraz prowadzonych badań.

Zakończenie naboru wniosków: 29.10.2022, godz. 16:00