12.12.2021, 10:28

Studia Wydziału w czołówce rankingu Perspektywy 2021

22 czerwca 2021 r. zostały opublikowane wyniki ogólnopolskiego rankingu uczelni wyższych oraz kierunków studiów magazynu „Perspektywy”. Studia prowadzone przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego były oceniane w grupie kierunków ekonomicznych i zajęły czołowe miejsca w skali kraju.

W grupie „Ekonomia”, studia naszego Wydziału zostały uznane za najlepsze w Polsce z wynikiem 100 pkt. Na drugim miejscu podium znalazła się Szkoła Główna Handlowa z notą 88.60 pkt., trzecie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński z wynikiem 65.70 pkt.

Kierunek „Ekonomia” WNE UW uzyskał maksymalną notę 100 punktów w kategorii „Akredytacje międzynarodowe” oraz „Publikacje naukowe”.

Program WNE UW otrzymał bliski maksymalnej punktacji wynik w zestawieniach:

 • „Jakość przyjętych na studia” (97,4 pkt)
 • oraz „Ekonomiczne losy absolwentów” (97,5 pkt), na który składają się trzy parametry: wysokość płac w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące rankingu kierunku „Ekonomia” znajdują się na stronie magazynu „Perspektywy”. 

Studia na kierunku  „Finanse i rachunkowość” Wydziału Nauk Ekonomicznych UW z wynikiem 96,8, uplasowały się na drugim miejscu w Polsce i znacznie polepszyły swój wynik w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem, w którym uzyskały 82,7 pkt. Maksymalną ocenę 100 pkt program WNE UW otrzymał w kategoriach „Wskaźnik kategorii naukowej” oraz „Publikacje”.

Pierwsze miejsce w kategorii „Finanse i rachunkowość” zajęły studia Szkoły Głównej Handlowej (100 pkt), trzecie miejsce program Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (93,2 pkt). Pełny ranking  studiów „Finanse i rachunkowość znajduje się na stronie.

Ranking kierunków studiów magazynu „Perspektywy” opiera się na wskaźnikach zgrupowanych w następujących kryteriach:

 • Prestiż
 • Absolwenci na rynku pracy
 • Potencjał akademicki
 • Potencjał dydaktyczny
  • Akredytacje
  • Jakość przyjętych na studia
 • Potencjał naukowy, uwzględniający m.in. publikacje oraz cytowalność
 • Umiędzynarodowienie
  • Publikacje we współpracy zagranicznej
  • Studenci zagraniczni

Pełna metodologia rankingu dostępna jest na stronie.


Uniwersytet Warszawski w tegorocznym rankingu został liderem Rankingu Kierunków Studiów. Prowadzi 23 kierunki, które zostały uznane za najlepsze w Polsce. Uniwersytet Warszawski został też uznany za uczelnię o najwyższej efektywności naukowej.

W rankingu najlepszych uczelni, Uniwersytet Warszawski zajął drugie miejsce, zaraz po Uniwersytecie Jagiellońskim. Szczegóły rankingu dostępne są na stronie magazynu Perspektywy.