10.01.2022, 15:10

Wytyczne sanitarne dotyczące funkcjonowania Wydziału

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego we wszystkich budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, obowiązuje obowiązek noszenia maseczek zakrywających usta i nos. Z obowiązku tego zwolnieni są nauczyciele akademiccy w trakcie prowadzenia zajęć.

Jeżeli uczestnik zajęć wykazuje objawy zakażenia lub nie posiada maseczki, wykładowca może poprosić taką osobę o opuszczenie sali.
Zgodnie z zasadami BHP, prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na zajęciach.

W przypadku stwierdzenie zakażenia, osoba chora podlega izolacji, a osoby, które miały z nią kontakt – kwarantannie, chyba że są zaszczepione.

W trosce o zapewnienie jak najwyższego bezpieczeństwa wszystkim członkom wydziałowej społeczności, każda osoba, która uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-COV-2, powinna zgłosić ten fakt do Dziekanatu Ogólnego Wydziału, email: wne@wne.uw.edu.pl, który następnie ma obowiązek poinformować odpowiednie służby sanitarne.