17.12.2021, 15:32

Studia Ekonomiczne UW na I miejscu w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”

18 grudnia 2019 r. zostały ogłoszone szczegółowe wyniki Rankingu Uczelni i Studiów Ekonomicznych dziennika „Rzeczpospolita”, z udziałem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warszawskim zwyciężyły w rankingu studiów ekonomicznych, prowadzonych przez uczelnie nieekonomiczne. Wiceliderem zestawienia została w tym roku Politechnika Gdańska, na trzecim miejscu uplasował się Uniwersytet Łódzki.

Ranking uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej”, którego partnerem merytorycznym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, bazuje na danych z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz zestawieniach z systemu POL-on, czyli Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.

Uniwersytet Warszawski jest zdecydowanym liderem pod względem potencjału naukowego, na który składają się:

liczba grantów otrzymanych w stosunku do wnioskowanych dla konkursów Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
liczba stopni naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych
liczba artykułów naukowych z listy A, B i C 
oraz środki przyznane na realizację projektów badawczych. 
Studia ekonomiczne Uniwersytetu zostały także wysoko ocenione w pozostałych trzech kategoriach rankingu: kariery absolwentów, jakości nauczania oraz umiędzynarodowienia jednostek.

W najwyżej punktowanej kategorii rankingu - karier absolwentów – 40 procent udziału w końcowym wyniku rankingu, Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce, spośród 23 ocenianych uczelni, w podkategorii „średnie zarobki Absolwentów w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu” - 4539,30 zł oraz „najwyższe średnie zarobki w relacji do średniego wynagrodzenia w powiatach ich zamieszkania”.

W kategorii  ‘Umiędzynarodowienie’, twórcy rankingu podkreślili  wysokie umiędzynarodowienie Wydziału Nauk Ekonomicznych, wyrażające się m.in. liczbą studentów cudzoziemców do liczby wszystkich studentów.

W 2019 r. roku nastąpiła zmiana metodologii rankingu. W 2017 oraz 2018 r., kiedy oceniane były wydziały ekonomiczne, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego zwyciężał w zestawieniach najlepszych wydziałów ekonomicznych. W bieżącym roku, ranking obejmował uczelnie ekonomiczne oraz uczelnie nieekonomiczne, oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii. Zmiana podyktowana była zapisami Konstytucji dla Nauki, która stanowi, iż kierunki studiów są przypisane nie do wydziałów, a do szkół wyższych. Studia ekonomiczne Uniwersytetu Warszawskiego są reprezentowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Zarządzania UW.

Przedstawiciele najlepszych szkół wyższych podczas uroczystości w redakcji „Rzeczpospolitej” odebrali pamiątkowe dyplomy i wzięli udział w debacie o przyszłości edukacji ekonomicznej w Polsce. Uniwersytet Warszawski reprezentowała prof. ucz. dr hab. Katarzyna Kopczewska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie dziennika "Rzeczpospolita".  (12.12.2019 r.)