17.01.2023, 09:33

"Spotkanie z Ekonomią" - wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych [27.01.2023]

Spotkanie odbędzie się w Auli B Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, w formie stacjonarnej, w godz. 10:00-15:00. 

Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną wyniki nowoczesnych badań ekonomicznych - prowadzonych przez Pracowników WNE UW, które mają wpływ na otoczenie. Omówione zostaną m.in. badania odnoszące się do lokalizacji miast, czy przedsiębiorczości studentów. 

Spotkanie realizowane jest w ramach Działania III.3.2 "Promocja Badań Naukowych" w Programie Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Patronatem wydarzenie objęło Centrum Współpracy i Dialogu UW. 

Zainteresowane osoby, prosimy o wypełnienie:

Scan wypełnionego i podpisanego oświadczenia należy przesłać na adres koordynatora projektu: dr Olimpii Markiewicz omarkiewicz@wne.uw.edu.pl do dnia 20 stycznia 2023 r. Jednocześnie należy wypełnić i przesłać formularz rejestracyjny. Z każdą osobą, która prześle poprawnie wypełniony formularz i oświadczenie, skontaktujemy się drogą mailową.

Koordynatorem projektu jest dr Olimpia Markiewicz z Katedry Mikroekonomii WNE UW. Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy przesyłać w terminie do 20 stycznia br. na adres mailowy: omarkiewicz@wne.uw.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Szczegółowe informacje nt. warsztatu dostępne są tutaj

logotypy_warsztaty.png