17.01.2023, 12:19

Pożegnanie Prof. dr. hab. Jerzego Wilkina – Dziekana WNE UW w latach 1996-1999 [informacja o pogrzebie Prof. J.Wilkina]

Dorobek prof. Wilkina w takich obszarach, jak ekonomia rolnictwa i rozwoju wsi, ekonomia instytucjonalna, filozofia i metodologia ekonomii, ekonomia polityczna i teoria wyboru publicznego, jest szeroko znany i ceniony.

Profesor Jerzy Wilkin był przez wiele lat związany z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie był dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (1996-1999), dyrektorem Ośrodka Studiów Amerykańskich UW (1990-1992), a także kierownikiem Katedry Ekonomii Politycznej na WNE UW (1996-2014).

 

Żegnamy naszego serdecznego Kolegę i Przyjaciela, który pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i żalu Małżonce, Synowi, Córce, Wnukom i całej Rodzinie.

 

Dziekan, Rada Wydziału

oraz społeczność akademicka

Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

 

 

Msza żałobna odprawiona zostanie w piątek, 20 stycznia 2023 r. o godz. 13:15, w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90. Po mszy świętej nastąpi odprowadzenie na cmentarz Powązki Wojskowe. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji. Zamiast kwiatów prosimy o dobrowolne wpłaty na Fundację Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa na Ursynowie.

 


Za zgodą WNScholar udostępniamy publikację pn. „Ekonomia jest piękna?”. To Księga dedykowana Profesorowi, którą przygotowali uczniowie, współpracownicy i przyjaciele Pana Profesora. Księgę otwiera tekst biograficzny o Profesorze.