02.03.2023, 14:21

Rozstrzygnięcie konkursu im. A. Semkowa

Komisja Konkursowa oceniła 11 prac magisterskich obronionych na WNE UW w roku akademickim 2021/22, wyłonionych przez Radę Dydaktyczną WNE w pierwszym etapie konkursu.

Jednomyślnie Komisja postanowiła o nieprzyznawaniu nagrody I stopnia, natomiast zdecydowała przyznać dwie równorzędne nagrody II stopnia:

  • mgr. Wojciechowi Fabisiakowi za pracę pt. „Wpływ (nie)skoordynowanej polityki monetarnej i fiskalnej na sytuację makroekonomiczną w wybranych krajach strefy euro w latach 2002-2019" (promotorzy: dr hab. Joanna Mackiewicz-Łyziak, prof. ucz., dr Dagmara Mycielska),
  • mgr Milenie Gralewskiej za pracę pt. "Przerzucanie zysków do rajów podatkowych: wpływ podatku u źródła na przepływy pasywne z Polski" (promotor: dr hab. Anna Białek-Jaworska).

Serdecznie gratulujemy!

--

Nagroda im. Andrzeja Semkowa na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przyznawana jest corocznie od 1987 roku. Nagrodę ufundowali rodzice przedwcześnie zmarłego Andrzeja Marka Semkowa – utalentowanego chemika, adiunkta na Uniwersytecie we Frankfurcie. Postanowili tym samym uczcić pamięć syna, przeznaczając fundusze na rzecz młodych, utalentowanych studentów Wydziału. Ojcem Andrzeja Semkowa był emerytowany pracownik naukowy WNE UW - dr hab. Jarosław Semkow.

Zwycięzców konkursu wskazuje Komisja Nagrody, która dokonuje oceny zgłoszonych prac po wstępnej rekomendacji członków Rady Dydaktycznej Wydziału. Oprócz wyróżnienia, laureaci konkursu otrzymują nagrodę pieniężną.

Lista Laureatów Nagrody im. Andrzeja Semkowa od 1987 roku jest dostępna na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/student/studencka-dzia%C5%82alnosc-naukowa/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska

 

IMG_7095.JPG

dr hab. Anna Białek-Jaworska, mgr Milena Gralewska, Dziekan WNE UW dr hab. Gabriela Grotkowska, prof. ucz. mgr Wojciech Fabisiak, dr Dagmara Mycielska