02.11.2022, 11:21

Rekrutacja do programu MOST

Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów do wzięcia udziału w rekrutacji na semestr letni w ramach programu MOST.

Program MOST to krajowy program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. oferuje studiowanie przez semestr lub rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich uniwersytetów oraz na wybranych, stowarzyszonych uczelniach.

W rekrutacji na semestr letni roku ak. 2022/2023 mogą wziąć udział:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku kształcenia w szkole doktorskiej

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów, a jego uczestnicy mają możliwość:

  • odbycia części studiów na uczelni innej niż macierzysta
  • wyboru dodatkowych zajęć związanych z zainteresowaniem studentów
  • prowadzenia badań do pracy dyplomowej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz
  • oraz kontaktu ze środowiskiem naukowym innej jednostki naukowej

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Programu, kryteriów kwalifikacji oraz samego uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej www.most.amu.edu.pl

Pełnomocnikiem ds. Programu MOST na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW jest dr hab. Maciej Tymiński

Rejestracja na semestr letni roku ak. 2022/2023 trwa do 30.11.2022 i odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów Programu MOST.

Serdecznie zapraszamy!

Program MOSt plakat.png