02.11.2022, 09:58

Prośba o uzupełnianie informacji o publikacjach w PBN

Przypominamy o konieczności uzupełnienia przez nauczycieli akademickich Wydziału profilu w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN).

Można to zrobić, logując się na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem "Naukowiec w sieci", w którym od strony 33 opisano, jak działa PBN.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Magdaleną Lewandowską z Sekcji ds. Badań i Publikacji WNE UW: mlewandowska@wne.uw.edu.pl

Jednocześnie przypominamy, iż informacje pobrane z systemu PBN będą podstawą podziału środków na badania naukowe oraz przyznania premii za publikacje naukowe, zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Dziekana WNE UW z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zasad premiowania aktywności publikacyjnej pracowników i doktorantów WNE UW w roku akademickim 2021/22 i 2022/2023.

Poprzednia

Następna
Góra