22.09.2023, 14:02

Przedmiot „Marketing Mix Modelling w praktyce” – zapisy od 26.09.2023

Przedmiot dedykowany jest studentom III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich WNE UW. To pierwszy przedmiot z tego zakresu na uczelni wyższej w Polsce.

Marketing Mix Modelling (MMM) pozwala zidentyfikować kluczowe czynniki wpływające na sprzedaż marek oraz zmierzyć siłę ich wpływu, dzięki estymacji odpowiednich modeli ekonometrycznych. Dostarcza największym markom informacji na temat zwrotu z inwestycji (ROI) oraz pozwala zoptymalizować alokację budżetu mediowego. MMMy cieszy się niegasnącą popularnością wśród największych firm w różnych sektorach i jest coraz częściej używane przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę o zastosowaniu ekonometrii w biznesie oraz będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności przetwarzania danych i modelowania ekonometrycznego w R. Program składa się z treści merytorycznych, praktycznych przykładów, studiów przypadków oraz zadań do wykonania przez słuchaczy.

Budując na sukcesie edycji zeszłorocznej, przedmiot został rozszerzony o drugi moduł – w semestrze zimowym zapraszamy na zajęcia skupione na przetwarzaniu danych w R i przygotowywaniu bazy danych do modelowania. W semestrze letnim ruszy za to część druga, skoncentrowana na modelowaniu, analizach i tworzeniu rekomendacji biznesowych. Studenci mogą uczestniczyć w obydwu lub tylko w jednej, wybranej przez siebie, części.

Najlepsi studenci biorący udział w zajęciach uzyskają dostęp do przyspieszonego procesu rekrutacji w Essence MediaCom Business Science.

Szczegółowe informacje znajdują się w sylabusie dostępnym na stronie: Marketing Mix Modelling w praktyce - Wydział Nauk Ekonomicznych UW - USOSweb

Koordynatorem przedmiotu jest dr Natalia Nehrebecka z Katedry Statystyki i Ekonometrii WNE UW.

Liczba miejsc jest ograniczona.