25.09.2023, 11:36

Komunikat Prodziekana ds. badań

Szanowni Państwo,

Przekazujemy Komunikat Prodziekana ds. badań WNE UW, prof. dr. hab. Mikołaja Czajkowskiego w sprawie dobrych praktyk i zaleceń publikacyjnych.

Treść Komunikatu jest dostępna na stronie: https://www.wne.uw.edu.pl/download_file/3228/0.