02.06.2023, 09:47

Projekty dr. hab. Leszka Wincenciaka, prof. ucz. oraz dr. Zbigniewa Szkopa z dofinansowaniem w ramach programu IDUB.

Dr hab. Leszek Wincenciak, prof. ucz. – Kierownik Katedry Ekonomii Edukacji i Pracy WNE UW otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie koncepcji i opublikowanie 5 odcinków podcastu «W rytmie ekonomii»”, natomiast dr Zbigniew Szkop z Katedry Mikroekonomii WNE UW zrealizuje projekt „Krótki film oraz artykuł poświęcone popularyzacji wyników badań nad wartością usług ekosystemowych świadczonych przez drzewa miejskie”.

Konkurs na dofinansowanie projektów pracowników Uniwersytetu Warszawskiego został ogłoszony w ramach działania III.3.2. „Promocja badań naukowych” IDUB UW.

Serdecznie gratulujemy.