28.11.2022, 15:18

Projekt ENCON z udziałem naukowców WNE UW z dofinansowaniem w konkursie 4th EU-LAC Joint Call in STI 2022

Projekt: Environmental Consciousness: A Behavioral Rebound Effect „ENCON” złożony przez konsorcjum, którego uczestnikiem jest Uniwersytet Warszawski, otrzymał dofinansowanie w konkursie 4th EU-LAC Joint Call in STI 2022. ENCON będzie realizowany w ramach obszaru tematycznego „Global Challenges I – Interactions and Integration between the Climate science, Social Sciences and Humanities (SSH) and other communitiess”.

Oprócz celu badawczego ma on umożliwić również nawiązanie długotrwałej i wielostronnej współpracy naukowej między naukowcami z Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ze strony polskiej projekt realizują dr Umair Ashraf Rana i dr Bartłomiej Dessoulavy-Śliwiński, związani z Katedrą Zarządzania i Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych.

Pozostali partnerzy konsorcjum to: Universidad Loyola (Hiszpania), Universidad de la República (Urugwaj) i Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Dominikana).

Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji projektu.