22.11.2022, 14:08

Profesor Tomasz Żylicz z Nagrodą Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki

Nagroda to wyraz docenienia postawy promującej ochronę środowiska. Wręczono ją w trakcie Gali kongresu ENVICON – Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska.

W trakcie Kongresu, jak przekazują organizatorzy, zostaje zaprezentowana bliska perspektywa i przewidywane scenariusze zdarzeń dla gospodarki komunalnej. Wskazane zostają także dalsze kierunki rozwoju (tego sektora gospodarki). 

Profesor Tomasz Żylicz jest wieloletnim pracownikiem naukowym Wydziału Nauk Ekonomicznych, związanym z Katedrą Mikroekonomii, założycielem Warszawskiego Ośrodka Ekonomii Ekologicznej. W latach: 2003-2012 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2001 r. W trakcie pracy naukowej prof. Tomasz Żylicz wizytował m.in. w Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk w Sztokholmie.

Profesor Żylicz wsławił się prowadzeniem badań naukowych dotyczących efektywności i celowości podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach mających na celu wprowadzanie w życie i praktyczne wykorzystanie wyników naszych badań naukowych i ekspertyz w dziedzinie ekonomii środowiska. Niezmiennie od lat prowadzi również działalność edukacyjną, mającą na celu przekazywanie najbardziej aktualnej wiedzy o ekonomii środowiska i informacji o jej praktycznych aplikacjach.

W swojej karierze Profesor Żylicz zdobył wiele nagród i wyróżnień, wśród nich nagrodę „Pew Scholar Award in Conservation and the Environment”.

Serdecznie gratulujemy.