05.01.2022, 12:48

Profesor Łukasz Hardt z nominacją profesorską

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2021 roku, dr hab. Łukasz Hardt otrzymał nominację na profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy!


Prof. Łukasz Hardt specjalizuje się głównie w ekonomii kosztów transakcyjnych, ekonomii instytucjonalnej, metodologii ekonomii oraz historii myśli ekonomicznej. Za swoje badania otrzymał prestiżowe nagrody: stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców; stypendium tygodnika „Polityka” w ramach programu „Zostań z nami!”, a także Nagrodę Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za publikację "Studia z realistycznej filozofii ekonomii" w konkursie im. Edwarda Lipińskiego na najlepszą pracę wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych. Od lutego 2016 r. Prof. Łukasz Hardt wchodzi w skład Rady Polityki Pieniężnej, a od października 2021 r. pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.