05.01.2022, 09:19

Nowy przedmiot w ofercie WNE UW - „Ryzyko kredytowe – ujęcie modelowe”

„Ryzyko kredytowe – ujęcie modelowe” to kolejny przedmiot w ofercie WNE UW, prowadzony przez wykładowców Wydziału we współpracy ze specjalistami z branży finansowej.


Zajęcia w formie warsztatowej z elementami programowanie w programie Python poprowadzą dr Natalia Nehrebecka z Katedry Statystyki i Ekonometrii WNE UW oraz Klaudia Kleszcz, ekspertka w dziedzinie modelowania ryzyka kredytowego w ING Tech Poland.


Studenci, którzy osiągną wysokie wyniki z egzaminu końcowego, zostaną zaproszeni do uproszczonego procesu rekrutacyjnego na staż w obszarze modelowania ryzyka kredytowego w ING Tech Poland.


Przedmiot dostępny jest w rejestracji na zajęcia semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 dla studentów III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich na kierunkach: Informatyka i Ekonometria oraz Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.  


Rejestracja rozpocznie się 11 stycznia 2022 r.


Szczegółowe informacje o przedmiocie dostępne są na stronie przedmiotu w systemie USOS: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2400-ZEWW855