10.01.2022, 16:13

"Perły nauki" - nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do 18 lutego br. trwa nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Perły Nauki".

Przedmiotem programu jest wsparcie uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w stworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji – adres e-mail: perlynauki@mein.gov.pl

Szczegółowe informacje oraz zasady przyznawania środków dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.