27.10.2022, 10:02

Organizacja zajęć w dniach 31.10 oraz 2.11.2022

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o następującej organizacji zajęć dydaktycznych  w nadchodzącym tygodniu.

  1. 31 października 2022 r., poniedziałek, jest zgodnie z kalendarzem akademickim Uniwersytetu Warszawskiego dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
  2. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Zarządzenia  nr 9 /2022 Prodziekana ds. studenckich Wydziału Nauk Ekonomicznych UW nr 9/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie organizacji zajęć semestru zimowego roku akademickiego 2022/23 w środę, 2 listopada 2022 roku zajęcia odbywać się będą według planu poniedziałkowego.