04.11.2022, 14:52

Wyróżnienie w konkursie i indywidualna Nagroda Dydaktyczna Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla Pracowników Wydziału

Indywidualna Nagroda Dydaktyczna dla dr. Marcina Chlebusa i Wyróżnienie w konkursie Indywidualnej Nagrody Dydaktycznej dla dr hab. Piotra Wójcika, prof. ucz. Przyznane zostały Pracownikom naszego Wydziału za wybitne osiągnięcia dydaktyczne, umiejętność wprowadzania nowatorskich metod kształcenia i zaangażowanie w proces nauczania (cyt.).

Jak wskazał JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak w liście gratulacyjnym, przyznane odpowiednio nagroda i wyróżnienie to potwierdzenie znakomitych osiągnięć naukowych, badawczych i publikacyjnych.

Serdecznie gratulujemy i oczywiście dołączamy do życzeń sukcesów naukowych.