14.11.2022, 14:40

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – przygotowanie rozpraw doktorskich.

Serdecznie zapraszamy doktorantów do przesyłania aplikacji na stypendia IDUB na przygotowanie rozpraw doktorskich zgodnych z problematyką Priorytetowych Obszarów Badawczych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, realizowanego na Uniwersytecie Warszawskim.

W konkursie mogą wziąć udział doktoranci IV roku i po raz pierwszy przedłużający okres odbywania studiów doktoranckich (studia III stopnia) na Uniwersytecie Warszawskim lub doktoranci II, III i IV roku kształcący się w Szkołach Doktorskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie IDUB UW.