02.11.2022, 10:02

Dofinansowanie aktywności publikacyjnej ze środków IDUB

Beneficjentami trzech poniższych działań mogą być pracownicy zatrudnieni na wydziałach lub w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego zaliczani do liczby N:

  • Działanie IV.3.1. Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników, w tym:

a. Dofinansowanie wydawania publikacji

    * monografie

- Warunkiem dofinansowania jest publikacja w języku angielskim w wydawnictwach z Poziomu II listy MEiN

- W przypadku dofinansowania kosztów monografii zaangażowanie jednostki zatrudniającej wnioskodawcę wynosi 25%

- Maksymalne dofinansowanie 30.000 PLN

     * artykuły

- Dofinansowany może być artykuł (wyłącznie typ publikacji „article/research article”, publikacje przeglądowe, listy, edytoriale itp. nie będą finansowane) złożony do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus w danej dyscyplinie albo z wykazu MEiN mających 140 lub 200 punktów

- W przypadku dofinansowania kosztów artykułu zaangażowanie jednostki zatrudniającej wnioskodawcę wynosi 25%

- Maksymalne dofinansowanie – 10.000 PLN

 

b. Pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii

- Pokrycie kosztów korekty językowej jest możliwe przy składaniu tekstu (wyłącznie typ publikacji „article/research article”, publikacje przeglądowe, listy, edytoriale itp. nie będą finansowane) do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus w danej dyscyplinie albo z wykazu MEiN mających 140 lub 200 punktów lub monografii w języku angielskim wydanej w wydawnictwie z Poziomu II listy MEiN.

- Maksymalne dofinansowanie – 6 000 PLN

  • Działanie I.2.4. Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access:

- W przypadku artykułów (wyłącznie typ publikacji „article/research article”, publikacje przeglądowe, listy, edytoriale itp. nie będą finansowane) składanych do czasopism znajdujących się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus w danej dyscyplinie albo z wykazu MEiN mających 140 lub 200 punktów.

- Maksymalne dofinansowanie – 17.000 PLN

- W przypadku monografii w języku angielskim  w wydawnictwie z Poziomu II listy MEiN. Maksymalne dofinansowanie – 40.000 PLN

 

  • Działanie II.2.2. Fundusz na mobilność

- Dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych/szkołach (letnich i zimowych) oraz w konferencjach pozaeuropejskich

- mogą ubiegać się tylko pracownicy Uniwersytetu zaliczani do liczby „N”.

- Kosztami kwalifikowalnymi są koszty związane z udziałem w szkoleniu specjalistycznym lub konferencji (opłata za udział w szkoleniu, opłata konferencyjna koszty podróży, koszty noclegu, diety pobytowe).

- Maksymalne dofinansowanie – do 20.000 PLN

 

Doktoranci mogą ubiegać się o dofinansowanie aktywności publikacyjnej i naukowej w ramach:

 

  • Działania [1]IV.4.1. Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – mikrogranty, w tym:

Proofreading – pokrycie kosztów korekty przez native speakera tekstu naukowego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii.

- Pokrycie kosztów korekty językowej jest możliwe przy składaniu tekstu do czasopisma znajdującego się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus (Scival) w danej dyscyplinie albo z aktualnego wykazu MEiN mających 200, 140 lub 100 punktów oraz do monografii w wydawnictwie z Poziomu II aktualnej listy MEiN.

- Maksymalne dofinansowanie – 8 000 PLN.

 

Open Access – wykup opcji Open Access dla artykułu lub rozdziału w monografii.

- na wykup opcji Open Access w przypadku artykułów składanych do czasopism znajdujących się w 25% najlepiej ocenionych w Scopus

(Scival) w danej dyscyplinie albo z aktualnego wykazu MEiN mających 200, 140 lub 100 punktów. Maksymalne dofinansowanie – 15 000 PLN

- w przypadku rozdziału w monografii przyjętej do druku w wydawnictwie z Poziomu II aktualnej listy MEiN. Maksymalne dofinansowanie – 30 000 PLN.

 

Szczegółowe informacje są dostęne na stronie: programu IDUB: https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/mikrogranty/zasady/